Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Początek prac nad projektem gospodarczym

Serią warsztatów Górnośląski Związek Metropolitalny rozpoczął realizację projektu pn. „Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w kontekście dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z opracowaniem Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii „Silesia” do 2025” (w skrócie: projekt gospodarczy).

Podstawowe założenia ww. projektu dyskutowane były podczas warsztatów zorganizowanych w dniach 11-20 września w czterech miastach Metropolii „Silesia” (Chorzów, Katowice, Sosnowiec, Zabrze).

Spotkania - prowadzone przez ekspertów zewnętrznych: dr Krzysztofa Gwosdza z Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr Sławomira Siwka z Uniwersytetu Śląskiego - miały charakter roboczych dyskusji i ukierunkowane były na identyfikację niezbędnego dla realizacji projektu zakresu danych oraz weryfikację zestawu wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego (wstępnie zaproponowanych przez ekspertów). Zebranie rzetelnych i wiarygodnych danych umożliwi prognozowanie rozwoju GZM, wyznaczenie trendów, potrzeb, wskazanie ewentualnych zagrożeń oraz porównywanie GZM do innych regionów kraju. Możliwie gruntowne rozpoznanie stanu istniejącego w zakresie sytuacji społecznej i gospodarczej jest niezbędne dla sformułowania ustaleń strategicznych na rzecz rozwoju gospodarczego miast GZM i osiągnięcia podstawowego celu projektu tj. odwrócenie negatywnych trendów demograficznych zauważalnych w miastach Metropolii.

To początek prac, przewidzianych na ok. półtora roku, który docelowo ma doprowadzić do opracowania Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii „Silesia” do 2025 r.  Projekt uzyskał dofinansowanie (90%) z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna dla miast.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a